Η δραστηριότητά μας στον κόσμο: ΗΠΑ

Η δραστηριότητά μας στον κόσμο: ΗΠΑ

Α. Σεπτέμβριος 22-24/2009: Ετήσιο Συνέδριο MSTS (American Musculoskeletal Tumor Society), Westin Copley Palace, Boston, MA, USA.

ΒΣεπτέμβριος 24-27/2009: 15ο Διεθνές Συμπόσιο για τη διάσωση άκρων (International Society On Limb Salvage), Westin Copley Palace, Boston, Massachusetts, USA.