Μοναδικές επεμβάσεις

Μοναδικές Επεμβάσεις

Κάποιες επεμβάσεις είναι μοναδικές γιατί δεν είναι επεμβάσεις «ρουτίνας» και γίνονται εξειδικευμένα για συγκεκριμένους ασθενείς. Για να γίνει αυτό απαιτείται υψηλή χειρουργική κατάρτιση, επισταμένη μελέτη της κάθε περίπτωσης και ενδελεχής ενημέρωση για τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα. Αυστηρά εξειδικευμένοι μόνο Ορθοπαιδικοί Χειρουργοί μπορούν να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν τέτοιου είδους επεμβάσεις.

Μια σειρά τέτοιων μοναδικών επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν από το TSANIDIS ORTHOPAEDIC CENTER παρουσιάζεται στη σελίδα αυτή η οποία και συνεχώς εμπλουτίζεται.

1. Αντικατάσταση διάφυσης κνήμης, με διάσωση των αρθρώσεων του γόνατος και της ποδοκνημικής, με  ογκολογική mega ενδοπρόθεση custom made τιτανίου.

Ιστορικό:

Νεαρός ασθενής υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία για σάρκωμα Ewing στον μηρό. Δύο (2) χρόνια αργότερα εμφάνισε οστικό non Hodgkin λέμφωμα στην κνήμη και υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία.  Παρόλο που o ασθενής δεν είχε ενδείξεις υποτροπής από το non Hodgkin λέμφωμα και το σάρκωμα Ewing εντούτοις παρουσίασε νέκρωση του δέρματος  στην πρόσθια επιφάνεια της κνήμης η οποία οδήγησε σε οστεομυελίτιδα της κνήμης και παθολογικό κάταγμα (εικόνα 1 & 2).

Θεραπευτική προσέγγιση:

Αρχικά επιλέχθηκε θεραπεία με ειδικά επιθέματα κατακλίσεων αλλά και χρήση PRP’s (πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια – από τις πρώτες χρήσεις PRP’s στην Ελλάδα) η οποία όμως δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα λόγω της εξαιρετικά πτωχής αγγείωσης του δέρματος από την χρονιότητα της φλεγμονής και την ακτινοβολία. Ο ακρωτηριασμός φαινόταν ως η μόνη εφικτή λύση και του είχε συσταθεί επανειλημμένως. Το TSANIDIS ORTHOPAEDIC CENTER εφάρμοσε  μια πραγματικά πρωτοποριακή αλλά  ακόμα περισσότερο για εκείνη την εποχή θεραπευτική προσέγγιση. Σε συνεργασία με πλαστικούς χειρουργούς έγινε μεταμόσχευση αγγειούμενου δερματομυϊκού μοσχεύματος από την περιοχή της ράχεως (πλατύς ραχιαίος) στην περιοχή της κνήμης (εικόνα 3). Αφού εξασφαλίστηκε η λειτουργία και η βιωσιμότητα του κρημνού διενεργήθηκε αξονική και μαγνητική τομογραφία καθώς και σπινθηρογράφημα οστών και αξιολογήθηκε η  βιωσιμότητα του οστού της κνήμης το οποίο είχε φλεγμονή και νέκρωση σε μεγάλη έκταση. Ψηφιακά και λεπτομερώς εκτιμήθηκε η έκταση της λοίμωξης η οποία έπρεπε να αφαιρεθεί. Ακολούθησε σε πρώτο στάδιο, χειρουργική αφαίρεση του μολυσμένου και νεκρωμένου οστού (εικόνα 4 & 5), καλή πλύση της περιοχής και τοποθέτηση «spacer» («διατηρητής» μήκους) με βιολογικό τσιμέντο εμπλουτισμένο με αντιβίωση (εικόνα 6, 7 & 8). Αφού για 3 μήνες καλύφθηκε ο ασθενής με αντιβίωση και οι δείκτες φλεγμονής επανήλθαν σε φυσιολογικές τιμές διενεργήθηκε εκ νέου αξιολόγηση της ποιότητας του οστού και με βάση αυτά τα στοιχεία παραγγέλθηκε για τον ασθενή (custom made – η χρήση των custom made προθέσεων είναι σε εφαρμογή από το TSANIDIS ORTHOPAEDIC CENTER  από το 2004) mega πρόθεση κνήμης Stanmore Implants® (εικόνα 9).  Ακολούθησε σε 2ο στάδιο αφαίρεση του «spacer» και τοποθέτηση της μέγα – ενδοπρόθεσης της κνήμης (εικόνες 10 & 11).  Η μέγα – πρόθεση που χρησιμοποιήθηκε διατηρούσε ακέραιες τις αρθρώσεις του γόνατος και της ποδοκνημικής (joint sparing prosthesis). Επιπλέον ήταν η μεγαλύτερη του είδους της που είχε χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως με εξαιρετικό αποτέλεσμα (εικόνα 12) διασφαλίζοντας την διάσωση του άκρου (limb salvage surgery) από τον ακρωτηριασμό και την ευχερή κίνηση του ασθενούς ελεύθερα και χωρίς καμία υποβοήθηση.