Όγκοι οστών και μαλακών μορίων

Όγκοι οστών και μαλακών μορίων

 

Ι. Κακοήθεις όγκοι – Σαρκώματα
 1. Οστεοσάρκωμα
 2. Χονδροσάρκωμα
 3. Σάρκωμα Ewing
 4. Λιποσάρκωμα
 5. Αδιαφοροποίητο αναπλαστικό σάρκωμα / Κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα
 6. Συνοβιακό σάρκωμα
 7. Σάρκωμα high grade (υψηλής κακοήθειας)
 8. Λειομυοσάρκωμα
 9. Χόρδωμα
 10. Γιγαντοκυτταρικός όγκος
 11. Λέμφωμα
 12. Αδαμαντίνωμα

 

ΙI. Καλοήθεις όγκοι
 1. Λίπωμα
 2. Οστεοχόνδρωμα / έξόστωση
 3. Οστεοειδές οστέωμα
 4. Οστεοβλάστωμα
 5. Χονδρώματα / Εγχόνδρωμα
 6. Μη οστοεοποιούμενο ίνωμα / ινώδες ιστιοκύττωμα / ινώδες έλλειμμα φλοιού
 7. Ινώδης δυσπλασία
 8. Αιμαγγείωμα
 9. Νεύρωμα Morton
 10. Γιγαντοκυτταρικός όγκος του τενοντίου ελύτρου
 11. Σβάννωμα
 12. Πλασματοκύττωμα

 

ΙΙΙ. Μεταστατικοί όγκοι
 1. Ca Μαστού
 2. Ca Πνεύμονα
 3. Ca Προστάτη
 4. Ca Θυροειδούς