Η δραστηριότητά μας στον κόσμο: ΚΙΝΑ

Η δραστηριότητά μας στον κόσμο: ΚΙΝΑ

Σεπτέμβριος 15-18/2011: 16ο Συνέδριο ISOLS (International Society Of Limb Salvage), National Convention Center (NCC), Beijing, China.