Λίπωμα (Lipoma)

Λίπωμα (Lipoma)

 

Γενικά

Το λίπωμα είναι ένας καλοήθης όγκος δηλαδή είναι ένας όγκος που δεν καταστρέφει τοπικά την περιοχή που αναπτύσσεται ή/ και δεν δίνει μεταστάσεις. Αποτελείται από ώριμα λευκά λιποκύτταρα, είναι σαφώς περιγεγραμμένος και περιβάλλεται από λεπτή κάψα. Είναι ο συχνότερος όγκος στους ενήλικες και πιο συχνός μεταξύ 40-60 ετών. Ένα ποσοστό 5% παρουσιάζει πολλαπλά λιπώματα.

Εντόπιση

Συνήθως είναι επιφανειακοί όγκοι αλλά μπορεί να εντοπίζονται και βαθύτερα, ανάμεσα σε μυς (intramuscular lipomas) ή στην επιφάνεια των οστών (parosteal lipomas). Μπορεί να εμφανιστεί παντού, στα άνω και κάτω άκρα, στην πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια του κορμού.

Διάγνωση – Συμπτώματα:

Το λίπωμα είναι συνήθως ένας όγκος που μεγαλώνει πολύ αργά κάτω από το δέρμα, φθάνει σ’ ένα οποιοδήποτε μέγεθος (μικρό ή μεγάλο) και παραμένει εκεί. Τυπικά είναι ένας όγκος που είναι μαλακός, ευκίνητος και ανώδυνος ακόμα και στην πίεση. Τις περισσότερες φορές τα ενοχλήματα που προκαλεί είναι αισθητικά. Τα πολύ μεγάλα λιπώματα μπορεί να εμφανίζουν πόνο λόγω της πίεσης που μπορεί να ασκούν στα περιφερικά νεύρα. Ο εργαστηριακός έλεγχος που απαιτείται για τη διάγνωσή του είναι το υπερηχογράφημα (echo) ή/και η μαγνητική τομογραφία (MRI). Σε λιπώματα μεγάλα – τυπικά μεγαλύτερα από 5cm – χρειάζεται να γίνει προεγχειρητική βιοψία.

Θεραπεία – Πρόγνωση:

Η χειρουργική θεραπεία είναι η θεραπεία εκλογής. Εφαρμόζεται η οριακή εκτομή δηλαδή η πλήρης αφαίρεση en block του όγκου στα όρια του. Δεν χρειάζονται όμως όλα τα λιπώματα χειρουργική αφαίρεση. Μικρά, ανώδυνα, επιφανειακά λιπώματα τα οποία δεν ενοχλούν μπορούν απλά να παρακολουθούνται. Τα μεγάλα όμως λιπώματα όπως και αυτά που μεγαλώνουν σχετικά γρήγορα ή είναι επώδυνα καλό είναι να αφαιρούνται γιατί παρουσιάζουν αυξημένο ποσοστό εξαλλαγής σε κακοήθεια. Πολύ σπάνια παρατηρείται υποτροπή μετά από εξαίρεση των λιπωμάτων, συνήθως μετά από μη ικανοποιητική εκτομή.

Άλλοι λιποματώδεις όγκοι: Υπάρχουν κι άλλοι σπανιότεροι καλοήθεις όγκοι του λιπώδους ιστού εκτός από λίπωμα.
• Λιπομάτωση (Νόσος Madelung, σύνδρομο Launois – Bensaude)
• Λιπομάτωση νεύρου
• Λιποβλάστωμα
• Αγγειολίπωμα
• Μυολίπωμα μαλακών μορίων
• Χονδροειδικό λίπωμα
• Ατρακτοκυτταρικό / πλειομορφικό λίπωμα
• Ιβέρνωμα

Για κάθε περεταίρω απορία ή διευκρίνηση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το TSANIDIS ORTHOPAEDIC CENTER

Λίπωμα

Λίπωμα με την κάψα του

Εσωτερικό λιπώματος

Παρασκεύασμα λιπώματος

Γιγαντιαίο λίπωμα