Χονδρώματα / Εγχόνδρωμα

Χονδρώματα

Γενικά

Τα χονδρώματα είναι μια ομάδα όγκων από υαλοειδή χόνδρο με πολλούς κοινούς ιστολογικούς χαρακτήρες. Παρόλα αυτά διαφέρουν τόσο στην εντόπιση όσο και στην κλινική εικόνα. Είναι σχετικά σπάνιοι όγκοι και συνήθως μονήρεις.

Α. ΕΓΧΟΝΔΡΩΜΑ (κεντρικό χόνδρωμα, ICDO-code 9220/0)
  Ορισμός:

  Καλοήθης όγκος από υαλοειδή χόνδρο ο οποίος ξεκινάει από τον αυλό του οστού. Συνήθως είναι μονήρεις και σπάνια μπορεί να παρουσιάζεται σε περισσότερα οστά ή θέσεις στο ίδιο οστό.

  Επιδημιολογικά στοιχεία:

  Είναι σχετικά συχνός όγκος και αποτελεί περίπου το 20% των καλοήθων όγκων που χειρουργούνται. Στην πραγματικότητα οι όγκοι αυτοί είναι πολύ πιο συχνοί γιατί η πλειονότητα τους ποτέ δεν καταγράφεται και πολύ περισσότερο δεν υπόκειται σε βιοψία γιατί απλά παρακολουθούνται. Μπορούν να εμφανιστούν από την παιδική ηλικία (μικρότερη από 10 ετών) έως και σε ηλικίες πάνω από 80 ετών. Εμφανίζεται με το ίδιο ποσοστό σε άνδρες και γυναίκες.

  Θέσεις εμφάνισης:

  Συχνότερα εμφανίζεται στις φάλαγγες τα μετακάρπια και τα μετατάρσια των άκρων χειρών αλλά και των άκρων ποδών. Επίσης εμφανίζεται συχνά στα μακρά οστά όπως εγγύς βραχιόνιο, εγγύς κνήμη, μηριαίο. Πολύ σπάνια εντοπίζονται στα πλατιά οστά (πύελος, ωμοπλάτη, στέρνο, σπόνδυλοι, κρανίο). Συχνότερα εμφανίζεται στις φάλαγγες τα μετακάρπια και τα μετατάρσια των άκρων χειρών αλλά και των άκρων ποδών. Επίσης εμφανίζεται συχνά στα μακρά οστά όπως εγγύς βραχιόνιο, εγγύς κνήμη, μηριαίο. Πολύ σπάνια εντοπίζονται στα πλατιά οστά (πύελος, ωμοπλάτη, στέρνο, σπόνδυλοι, κρανίο).

  Κλινική εικόνα:

  Εμφανίζονται ως επώδυνες ή ανώδυνες διογκώσεις στα οστά των χεριών και ποδιών όπου εμφανίζονται και μπορεί να είναι ψηλαφητά. Συχνά υπόκεινται σε παθολογικά κατάγματα. Στις άλλες εντοπίσεις ή γίνονται αντιληπτά κατά τύχη (σε ακτινολογικό έλεγχο για άλλη αιτία) ή λόγω της εμφάνισης πόνου όταν ειδικά ασκηθεί πίεση.

  Αιτιολογία:

  Άγνωστη

  Διάγνωση – Συμπτώματα:

  Η διάγνωση των εγχονδρωμάτων γίνεται κυρίως ακτινολογικά και κλινικά. Στα κυλινδρικά οστά των φαλάγγων και μετακαρπίων / μεταταρσίων εμφανίζουν σαφώς περιεγραμμένη βλάβη με λέπτυνση και ελαφρά διόγκωση του φλοιού. Αντίθετα στα μακρά οστά όπως βραχιόνιο, μηρός ή κνήμη συνήθως σαν επασβεστώσεις στο κέντρο του μυελού σαν νεφελώματα, χωρίς αλλά παθολογικά ευρήματα. Μερικές φορές η έκταση αυτή των επασβεστώσεων μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη.
  Η προεγχειρητική βιοψία δεν είναι απαραίτητη λόγω του ότι είναι και παθολογοανατομικά εξαιρετικά δύσκολη αν όχι ανέφικτη η διάκριση μεταξύ εγχονδρώματος και χονδροσαρκώματος Grade I.
  Η ψηφιακή ακτινογραφία είναι απαραίτητη και η μαγνητική τομογραφία με σκιαστικό όπως και η αξονική τομογραφία θα ολοκληρώσουν τον απεικονιστικό έλεγχο.

  Θεραπεία:

  Η μοναδική θεραπεία είναι η χειρουργική. Η ενδο-ογκική αφαίρεση και πλήρωση με οστικά μοσχεύματα είναι η ενδεδειγμένη χειρουργική προσέγγιση. 

  Για κάθε περεταίρω απορία ή διευκρίνηση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το TSANIDIS ORTHOPAEDIC CENTER

  Β. ΠΕΡΙΟΣΤΙΚΟ ΧΟΝΔΡΩΜΑ (Juxtacortical chondroma, παροστικό χόνδρωμα)
  •  Εντοπίζονται κυρίως στο εγγύς βραχιόνιο και τα μικρά κυλινδρικά οστά.
  •  Ο απεικονιστικός έλεγχος δίνει συνήθως εύκολα τη διάγνωση.
  • Δεν χρειάζεται βιοψία.
  • Χειρουργική θεραπεία επί ενοχλημάτων με σπανιότατες υποτροπές.

  Για κάθε περεταίρω απορία ή διευκρίνηση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το TSANIDIS ORTHOPAEDIC CENTER

  Chondroma
  Πολύ σπάνιο εγχόνδρωμα με διπλή εντόπιση στο ίδιο οστό
  Chondroma

             Μαγνητική τομογραφία εγχονδρώματος

  Chondroma

         Εγχόνδρωμα 1ης φάλαγγας δακτύλου

  Chondroma

       Χειρουργική αφαίρεση εγχονδρώματος