Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου (δισκοκήλη)

Κήλη / προβολή μεσοσπονδυλίου δίσκου 

 

Γενικά:

Οι δίσκοι βρίσκονται ανάμεσα στα σπονδυλικά σώματα. Αποτελούνται από έναν περιφερικό ινώδη δακτύλιο ενώ στο κέντρο υπάρχει ο πυρήνας που αποτελείται από διαφορετικό ελαστικό υλικό. Σκοπός τους είναι η απορρόφηση των κραδασμών αλλά και ευλυγισία της σπονδυλικής στήλης. Με την πρόοδο του χρόνου (γήρανση) αλλά και εξαιτίας τραυματισμών, είδος εργασίας (αχθοφόροι) όπως και γενετική προδιάθεση (κληρονομικότητα) οι δίσκοι εκφυλίζονται με αποτέλεσμα εύκολα να υφίστανται φθορές από τις πιέσεις που δέχονται. Η κήλη δίσκου ή δισκοκήλη είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας προοδευτικής διαδικασίας φθοράς των δίσκων. Οι φθορές αυτές είναι συχνότερες στην αυχενική και στη οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ & ΟΜΣΣ) γιατί αυτές είναι κινητές.

Α. Εκφύλιση δίσκου: Είναι η προοδευτική απώλεια συστατικών του δίσκου με αποτέλεσμα την απώλεια μέρους της ινοελαστικής του σύστασης κι έτσι γίνεται περισσότερο ευένδοτος στις ασκούμενες πιέσεις.
Β. Προβολή δίσκου (bulging): Όταν ο πυρήνας πιέζει τον ινώδη δακτύλιο κι αυτός προβάλει μέσα στο νωτιαίο σωλήνα διατηρώντας όμως την ακεραιότητά του. Η προβολή μπορεί να είναι αριστερά, δεξιά, κεντρική, αμφοτερόπλευρη, μαζική η/και ενδοτρηματική.
Γ. Κήλη δίσκου (disc hernia): Όταν διαταράσσεται η ακεραιότητα του ινώδους δακτυλίου και ο πυρήνας διαπερνά τον δακτύλιο και εισέρχεται εντός του νωτιαίου σωλήνα ή/και στα μεσοσπονδύλια τρήματα εντός των οποίων διέρχονται οι νευρικές ρίζες.

Συμπτώματα:

Υπάρχει οξύς πόνος ο οποίος εμφανίζεται συνήθως ξαφνικά έπειτα από ανασήκωση κάποιου μεγάλου βάρους, παρατεταμένη ανασήκωση μικρότερων βαρών ή παρατεταμένη κάμψη του κορμού. Περισσότερο επικίνδυνη είναι η ανασήκωση βαρών με ταυτόχρονη στροφή του κορμού. Ο πόνος επίσης μπορεί να μην είναι οξύς αλλά συνεχόμενος έντονος που επιτείνεται με κινήσεις και δεν περνάει με παυσίπονα. Οι ασθενείς μπορεί επίσης να εμφανίζουν αιμωδίες (μουδιάσματα) σε κάποιο άκρο (χέρι ή πόδι) όπως και επέκταση του πόνου στο άκρο.

Διάγνωση:

Ο κλινικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός. Με τις κλινικές δοκιμασίες μπορεί να γίνει διάγνωση έως και του επιπέδου της πίεσης και της νευρικής ρίζας η οποία πιέζεται. Συνήθως απαιτείται μια ψηφιακή ακτινογραφία σε προσθιοπίσθια και πλάγια λήψη (face & profile) και μια μαγνητική τομογραφία (MRI).

Κήλη Schmörl :

Σε νεώτερες ηλικίες, όταν ακόμα οι επιφυσιακές πλάκες των σπονδύλων δεν είναι αρκετά σκληρές, κάθετες πιέσεις στη σπονδυλική στήλη μπορεί να οδηγήσουν σε είσοδο του δίσκου εντός του υπερκείμενου ή του υποκείμενου σπονδύλου. Η απεικόνιση αυτής της κατάστασης ονομάζεται κήλη Schmörl σπάνια δημιουργεί προβλήματα και σπανιοότερα απαιτεί θεραπεία.

Θεραπεία:

Πρέπει να γίνει αντιληπτό πως ο πόνος που αισθάνεται ο ασθενής έχει ουσιαστικά 3 (τρείς) αιτίες. Την φλεγμονή (μηχανική τριβή της προβολής ή της κήλης πάνω στη μήνιγγα), τον μυϊκό σπασμό και τον ερεθισμό του νεύρου. Έτσι στόχος πρέπει να είναι να εξαλειφθούν όλες αυτές οι αιτίες. Στο TSANIDIS ORTHOPAEDIC CENTER εφαρμόζουμε ολοκληρωμένη συντηρητική θεραπεία με εξαιρετικά αποτελέσματα. Η συντηρητική αγωγή θα πρέπει να ολοκληρώνεται με φυσικοθεραπεία από εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές. Τεχνικές του τύπου Mckenzie μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην μείωση αλλά και στην εξάλειψη της κήλης δίσκου. Παρόλα αυτά αν η συντηρητική αγωγή δεν έχει επιτυχία, η χειρουργική αφαίρεση της κήλης δίσκου πρέπει να εφαρμόζεται. Με τις σύγχρονες τεχνικές υπάρχει άμεση ανακούφιση και ίαση των ασθενών. Οι ασθενείς μπορούν να πάνε σπίτι τους αυθημερόν ή την επομένη και να επανέλθουν άμεσα στις δραστηριότητες τους. Στην οσφυϊκή μοίρα (ΟΜΣΣ) εφαρμόζονται συνήθως μικροδισκεκτομές με τη χρήση μικροσκοπίου, αναίμακτα με ελάχιστη τομή (minimal invasive). Στην αυχενική μοίρα (ΑΜΣΣ) λόγω δυσχέρειας οπίσθιας προσπέλασης του δίσκου εφαρμόζονται πρόσθιες προσπελάσεις και σπονδυλοδεσίες. Η τεχνική Discogel γίνεται με τοπική αναισθησία αλλά έχει ποσοστό πάνω από 20% αποτυχίας ακόμα κι όταν εφαρμόζεται βάσει πρωτοκόλλου. Σε κάθε περίπτωση κι επειδή ο κάθε ασθενής είναι μοναδικός, συστήνουμε την επίσκεψη στο TSANIDIS ORTHOPAEDIC CENTER για την καλύτερη προσωπική σας ενημέρωση και θεραπεία.

Α. Μεσοσπονδύλιος δίσκος ανάμεσα στους σπονδύλους. Ινώδης δακτύλιος περιφερικά και στο κέντρο ο πηκτοειδής πυρήνας

Β. Μεσοσπονδύλιος δίσκος σε σχέση με τις νευρικές ρίζες και το νωτιαίο μυελό

Γ. Διαφορετικά είδη βλάβης του μεσοσπονδυλίου δίσκου (Προβολή, κήλη προστριβή και αποκόλληση)

Δ. Κήλη Schmörl

Ε. Μικροδικεκτομή

ΣΤ. Σπονδυλοδεσία ΑΜΣΣ

Ζ. Συντηρητική αγωγή (χωρίς χειρουργείο) μεγάλης κήλης δίσκου ΟΜΣΣ (οσφύος) στο TSANIDIS ORTHOPAEDIC CENTER. Εντυπωσιακή σμίκρυνση της κήλης μέσα σε διάστημα 2 μόλις μηνών